A OES GENNYCH BROBLEMAU TRAFNIDIAETH, WEL, GALLWN NI HELPU?

25/03/2021

Mae gan Dolen Teifi staff a gyrwyr gwirfoddol yma i'ch cynorthwyo gydag unrhyw faterion trafnidiaeth sydd gennych, boed hynny ar gyfer mynychu clinigau brechu, meddyg, deintydd, optegwyr, apwyntiadau ysbyty neu siopa.

Mae gennym amrywiaeth o gerbydau sy'n gallu eich cludo i ble bynnag yr ydych am fynd, sy'n cynnwys bysiau mini 16 sedd,ceir 5  sedd a cheir trydanol EV. Mae'r uchod i gyd yn hygyrch i gadeiriau olwyn ac mae ganddynt sgriniau gwarchodedig rhwng y gyrrwr a'r teithwyr.

Rhowch alwad i ni ar 01559 362403 neu edrychwch ar ein gwefan www.dolenteifi.org.uk lle cewch ragor o wybodaeth am yr uchod a llawer mwy.